Županijski park

Županijski park u Zrenjaninu stavljen je pod zaštitu kao spomenik prirode pod imenom ''Županijski park u Zrenjaninu'' i svrstava se u značajno prirodno dobro, odnosno prirodno dobro III kategorije. Spomenik prirode ''Županijski park u Zrenjaninu'' stavlja se pod zaštitu radi očuvanja autentičnosti stilski oblikovanog prostora, bogatstva dendroflore i vrtno-arhitektonskih elemenata. 

Projektovan je u mešovitom stilu nastalom kombinovanjem elemenata francuskog (klasičnog) i engleskog (pejzažnog) stila i tipičan je za vreme u kojem je nastao.Iako mali po površini, u njemu se nalaze stara stabla velikih dimenzija i visokih estetskih odlika kao što su: vredni stari primerci tise (Taxus Baccata L.), crnog bora (Pinus nigra Arn.), javorolisnog platana (Platanus acerifolia Wild.), sitnolisne lipe (Tilia cordata Mill.), paulovnie (Paulovnia tomentosa Steud.), i dr. Spomenik prirode ''Županijski park u Zrenjaninu'' nalazi se na teritoriji grada Zrenjanina, KO Zrenjanin I, na delu kat. parc. broj 4837/1. Ukupna površina zaštićenog prirodnog dobra Spomenika prirode ''Županijski park u Zrenjaninu'' iznosi 1 ha 13 ari, u državnoj svojini. Na području Spomenika prirode ''Županijski park u Zrenjaninu'' ustanovljava se režim zaštite drugog stepena. Staraoc nad Županijskim parkom u Zrenjaninu je ustanova „Rezervati prirode“ Zrenjanin.

 

© 2021 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.