Hrast lužnjak

Stablo hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Zrenjaninu kao Spomenik prirode pod imenom ''Hrast lužnjak u Zrenjaninu'' se svrstava u značajno, prirodno dobro III kategorije.
Stablo hrasta lužnjaka stavljeno je pod zaštitu radi očuvanja jednog od retko vrednih pojedinačnih primeraka ove vrste na području srednjeg Banata.
Ono je velike starosti i dimenzija, vitalno, visoko dekorativno, sa neobično formiranom krošnjom koja je simetrična, obrnuto jajastog oblika, jače razvijena u vršnim nego u donjim delovima. Spomenik prirode ''Hrast lužnjak u Zrenjaninu'' nalazi se na području grada Zrenjanina, KO Zrenjanin I, na kat. parc. br. 5689, 5683 i 5690 (na kojoj se nalazi stablo), na dvorišnom delu kuće u ulici Čarnojevićeva broj 33, površine 200,96 m², koje je u privatnoj svojini. Granicu Spomenika prirode ''Hrast lužnjak u Zrenjaninu'' čini projekcija krošnja hrasta na zemlju čiji je prečnik 16,00m, pri čemu je centar zamišljenog kruga njegovo deblo.Dendometrijske karakteristikre Spomenika prirode ''Hrast lužnjak u Zrenjaninu'' su:

  • Visina stabla .............................. 21,00 m
  • Visina debla do prvih grana ...... 3,00 m
  • Obim debla na prsnoj visini ...... 3,30 m
  • Prečnik krošnje ............................. 16,00 m
  • Starost se procenjuje na ................ 120 god.
Za Spomenik prirode ''Hrast lužnjak u Zrenjaninu'' ustanovljava se režim zaštite III stepena. Staraoc nad Hrastom lužnjakom u Zrenjaninu je ustanova „Rezervati prirode“ Zrenjanin.
© 2021 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.