Beli dud u Belom Blatu

Image
Stablo belog duda (Morus alba L.) u Belom Blatu kao spomenik prirode pod imenom ''Beli dud u Belom Blatu'' svrstava se u značajno prirodno dobro, odnosno prirodno dobro III kategorije.Stablo ''Belog duda u Belom Blatu'' stavljeno je pod zaštitu radi očuvanja vrednog primerka ove vrste, stogodišnje starosti i impozantnih dendrometrijskih karakteristika. Spomenik prirode ''Beli dud u Belom Blatu'' nalazi se u naselju Belo Blato, u ulici Ive Lole Ribara ispred kuće broj 17 na području grada Zrenjanina, na delovima kat. parc. br. 252 i 178 KO Belo Blato, površine 78,50 m². Granicu Spomenika prirode ''Beli dud u Belom Blatu'' čini projekcija krošnje duda na zemlju čiji je prečnik 10,00m, pri čemu je centar zamišljenog kruga njegovo deblo. Zaštitnu zonu predstavlja prsten u širini od 5,00m računajući od granice spomenika prirode površine 235,50 m². Dendometrijske karakteristike Spomenika prirode ''Beli dud u Belom Blatu'' su:

  • Visina stabla .............................. 9,00 m
  • Visina debla do prvih grana ...... 2,45 m
  • Obim debla ................................... 475 cm
  • Prečnik krošnje .............................16,00 m
  • Starost se procenjuje na ................120 god.

Za Spomenik prirode ''Beli dud u Belom Blatu'' ustanovljen je režim zaštite III stepena. Staraoc nad Belim dudom u Belom Blatu je ustanova „Rezervati prirode“ Zrenjanin
© 2021 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.