Specijalni rezervat prirode „Ritovi donjeg Potisja“

Image
Zaštićeno područje Specijalni rezervat prirode “Ritovi donjeg Potisja” proglašeno je zaštićenim područjem I kategorije od međunarodnog, nacionalnog i izuzetnog značaja.
Zaštićeno područje SRP „Ritovi donjeg Potisja“ nalazi se u centralnom delu Vojvodine uz levu i desnu obalu Tise. Severna granica lokaliteta nalazi se oko 7,5 km južno od ustave na Tisi kod Novog Bečeja, a južna granica zaštićenog područja nalazi se oko 8 km severno od ušća Begeja u Tisu.
Lokaliteti u okviru zaštićenog područja pripadaju Opštinama Titel, Žabalj, kao i Gradu Zrenjaninu, odnosno katastarskim opštinama Čurug, Taraš I, Žabalj, Mošorin, Srpski Aradac, Srpski Elemir, Slovački Aradac i Mužlja.
SRP “Ritovi donjeg Potisja” nalazi se u centralnom delu Vojvodine, uz levu i desnu obali reke Tise, između ustave kod Novog Bečeja i uliva Begeja u Tisu.
Specijalni rezervat prirode prostire se na površini od 3010,67 ha. Od čega je:
  •  u režimu zaštite II stepena 954,92ha,
  •  u režimu zaštite III stepena 2055,75ha.
U SRP ““Ritovi donjeg Potisja” definisana je zaštitna zona tj. prostor izvan granica zaštićenog područja radi sprečavanja , odnosno ublažavanja spoljnih uticaja.
SRP “Ritovi donjeg Potisja” obuhvata 8 starih meandara i pojas plavnih šuma u forlandu Tise koji se nalazi u prostoru između Parka prirode “Stara Tisa” kod Bisernog ostrva i Specijalnog rezervata prirode “Titelski breg”. Smeštene su sa leve i desne strane današnjeg toka ove međunarodne reke i povezani kontinuiranim u velikoj meri očuvanim šumskim kompleksom.
 
Osnovne karakteristike SRP “Ritovi donjeg Potisja”
  1. Očuvanost i raznovrsnost izvornih orografskih i hidrografskih oblika ritova kao što su: meandri, pliće i dublje depresije i bare u plavnom delu Tise.
  2. Očuvanost ekosistemske raznovrsnosti karakteristične za plavna područja velikih ravničarskih reka: ritske šume, bele vrbe i topole, zatim vlažne livade, zajednice pršljenčica, krocanja i talasinja, vodenog oraška, visoke zuke i dr.
  3. Očuvanost i reprezentativnost izvornih biljnih zajednica ritova:
  •  stare šume bele vrbe,
  •  crne i bele topole,

Mrtvaje donjeg Potisja su hranidbena baza roda i čaplji, teritorija orla belorepana, stanište šumskih vrsta ptica među kojima se ističu mali detlić i sivi viljić.

Vodena i okolna suvlja staništa naseljavaju retke vrste sisara među kojim se izdvaja vidra, koja je i strogo zaštićena vrsta.

Zaštićenom području moguće je pristupiti regionalnim putem Novi Sad – Zrenjanin, asfaltnim putem od Mošorina ka nasipu na Tisi, kao i asfaltiranim nasipom iz pravca Čuruga ka Tisi. Pristup pojedinim lokalitetima je moguć uglavnom letnjim putevima starim tiskim nasipom koji okružuje meandare, novim nasipom izgrađenim nakon odsecanja meandara od korita Tise, kao i rekom Tisom međunarodnim plovnim putem.

Zaštićeno područje prostire se između 45º 16' 58" i 45º 30' 57" severne geografske širine i između 20º 06' 58 i 20º 16' 45" istočne geografske dužine.
Režimi zaštite
Flora i fauna
Kulturno-istorijsko nasleđe
Galerija slika
Image
© 2021 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.