Park prirode „Rusanda“

Image
 

Zaštićeno područje Park prirode „Rusanda“ proglašeno je zaštićenim područjem II kategorije od pokrajinskog/regionalnog značaja.

Zaštićeno područje „Rusanda“ nalazi se na području AP Vojvodine u središnjem delu Banata, između naselja Melenci i Kumane, oko 16,5 kilometara severozapadno od Zrenjanina.

Park prirode „Rusanda“ nalazi se na prostoru Grada Zrenjanina i Opštine Novi Bečej. Katastarski pripada K.O. Melenci i K.O. Kumane.

Park prirode prostire se na površini od 1159 ha 97a 84 m². Od čega je:

  • U režimu zaštite II stepena 397ha 72a 84m²

  • U režimu zaštite III stepena 762ha 25a 05m²

U parku prirode „Rusanda“ definisana je zaštitna zona tj prostor izvan zaštićenog područja radi sprečavanja, odnosno ublažavanja spoljnih uticaja.

Park Prirode „Rusanda“ u najvećem procentu čine jezero Rusanda i slatinska staništa.

Osnovne karakteristike parka prirode „Rusanda“

Park prirode „Rusanda“ u potpunosti reprezentuje stanište panonskih slanih stepa i slanih močvara. Panonske i ponto-sarmatske slane stepe, plitka slana i slatinasta jezera i slane močvare nastaju pod specifičnim uticajem klime u panonskom biogeografskom regionu sa ekstremnim temperaturama i suvim letima tokom procesa zaslanjenja i raslanjenja u toku kretanja vode prilikom isparavanja kroz slojeve zemlje.

Na području „Rusande“ zabeležen je veliki diverzitet biljnih i životinjskih vrsta, u okviru koga se naročito izdvajaju vaskularne biljke (235 taksona), ptice (211 vrsta) i sisari (31 vrsta). Najveći broj zabeleženih vrsta spada u strogo zaštićene vrste. Rusanda je jedino stanište ekološki specijalizovanih račića u Srbiji.

Prostor „Rusande“ predstavlja jednu od najznačajnijih stanica za seobu ptica vodenih staništa u Vojvodini i na migratornom koridoru koji sledi tok Tise, kao i važno mesto gnežđenja brojnih vrsta specifičnih za slana jezera i zaslanjene močvare, među kojima se ističu sabljarka i vlastelica. Slatinske livade u njenoj okolini su značajno stanište tekunica.

Unutar zaštićenog područja nalazi se istoimena banja sa lečilišnom tradicijom od 1867. godine. Za lečenje bolesnika u banjskom kompleksu koristi se mineralni peloid sa dna jezera. Banjski kompleks lociran je unutar parka sa starim stablima koji se prostire na površini od 4ha i predstavlja jedinu šumoliku površinu u srednjem Banatu.

Zaštićeno područje prostire se između 45°30’5’’ i 45º35’23’’ severne geografske širine i između 20º12’54’’ i 20º19’10’’ istočne geografske dužine.

Režimi zaštite
Flora i fauna
Kulturno-istorijsko nasleđe
Galerija Slika Ornitofauna parka prirode “Rusanda”
Image
© 2021 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.