PRAĆENJE STANJA STROGOZAŠTIĆENIH VRSTA U SRP RITOVI DONJEG POTISJA

22.07.2020

Godišnjim programom upravljanja Specijalnim rezervatom prirode „Ritovi donjeg Potisja“ za 2020. godinu, predviđena je izrada projekta pod nazivom „Izveštaj o sprovedenom praćenju stanja strogo zaštićenih vrsta jezičastog ljutića, slatinskog pelina i slatinskog cveta na području Specijalnog rezervata prirode „Ritovi donjeg Potisja“.
 
Ustanova „Rezervati prirode“ Zrenjanin i Prirodno matematički fakultet u Novom Sadu su još 2019. godine zaključili ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji u cilju razvoja naučno istraživačke delatnosti u zaštićenim područjima kojima upravlja ustanova. Departman za biologiju i ekologiju je tokom realizacije ovog projekta predstavljao Boris Radak asistent sa doktoratom i Goran Tmušić, istraživač – pripravnik na doktorskim studijama. Jasna Jovanov - Master biolog i Milan Plavšić, čuvar zaštićenog područja predstavljali su Ustanovu „Rezervati Prirode“ Zrenjanin.
 
Cilj ovogodišnjeg terenskog istraživanja bio je utvrđivanje prisustva i prostorne disperzije populacija jezičastog ljutića (Ranunculus lingua), slatinskog pelina (Artemisia santonicum) i slatinskog cveta (Limonium gmelinii) u zaštićenom području  SRP „Ritovi donjeg Potisja“ i to na lokalitetima Jegmeč, autohtone plavne šume između Aradačkog ajlaša i Komonja kao i u zaštitnoj zoni ovih lokaliteta.
 
Praćenje stanja navedenih vrsta je od izuzetnog značaja sa aspekta zaštite, s obzirom da se radi o strogo zaštićenim vrstama. Izveštaj o praćenju navedenih strogo zaštićenih biljnih vrsta biće sačinjem po završetku terenskih istraživanja i detaljnog pregleda literature i materijala sa terena i podataka o ovom zaštićenom području. Istraživanja se nastavljaju tokom avgusta meseca ove godine. 
© 2021 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.