OSUĐUJUĆE PRESUDE ZBOG RIBOKRAĐE

20.10.2020

 
Postupajući po prijavama Ustanove „Rezervati prirode“ Zrenjanin,

  1. sudija Prekršajnog suda u Zrenjaninu je prvostepeno oglasio krivim G.D (18) iz Aradca, zato što je dana 15.04.2020. godine, u 09.20 časova, u reonu Specijalnog rezervata prirode „Ritovi donjeg Potisja“, lokalitet Aradački Ajlaš, što odgovara posebnom staništu riba „Mali Aljmaš“, lovio ribu u posebnom staništu riba gde je ribolov zabranjen, što je protivno članu 60. stav 1. tačka 3. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda, pa se na osnovu toga osuđuje na novčanu kaznu od 5.000,00 dinara;
 
  1. sudija Prekršajnog suda u Bečeju je prvostepeno oglasio krivim K.D (39) iz Veternika, zato što je dana 18.06.2020. godine, u 22.00 časova, na 63. kilometru reke Tise sa bačke strane,
  • obavljao ribolov u vreme zabrane ribolova u 22.00 časova, dakle lovio ribu u vreme lovostaja, čime je učinio prekršaj iz člana 60 stav 1 tačka 2, pa mu je Sud primenom istog propisa za ovaj prekršaj utvrdio kaznu u iznosu od 7.000,00 dinara i,
  • obavljao obavljao ribolov bez dozvole za obavljanje rekreativnog ribolova, čime je učinio prekršaj iz člana 60 stav 1 tačka 9, pa mu je Sud primenom istog propisa za ovaj prekršaj utvrdio kaznu u iznosu od 7.000,00 dinara, dakle ukupno ga osudio na kaznu od 14.000,00 dinara;
 
  1. sudija Prekršajnog suda u Bečeju je prvostepeno oglasio krivim D.S (28) iz Novog Sada, zato što je dana 18.06.2020. godine, u 22.10 časova, na 63. kilometru reke Tise sa bačke strane,
  • obavljao ribolov u vreme zabrane ribolova u 22.00 časova, dakle lovio ribu u vreme lovostaja, čime je učinio prekršaj iz člana 60 stav 1 tačka 2, pa mu je Sud primenom istog propisa za ovaj prekršaj utvrdio kaznu u iznosu od 5.000,00 dinara i,
  • obavljao obavljao ribolov bez dozvole za obavljanje rekreativnog ribolova, čime je učinio prekršaj iz člana 60 stav 1 tačka 9, pa mu je Sud primenom istog propisa za ovaj prekršaj utvrdio kaznu u iznosu od 5.000,00 dinara, dakle ukupno ga osudio na kaznu od 10.000,00 dinara.
 
Čuvarska služba ustanove „Rezervati prirode“ Zrenjanin će i u narednom periodu pred nastupajuće slave da intenzivno  čuva ribolovne vode koje su mu poverene na čuvanje.
© 2021 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.