LOVOSTAJ

18.05.2020.

Povratkom u redovno stanje rada Ustanove i Čuvarske službe, obaveštavamo korisnike ribolovnih voda da će u narednom periodu ribočuvari Ustanove obilaziti teren zajedno sa pripadnicima PU Zrenjanin kao preteče odeljenja Rečne Policije. S tim u vezi, pored opštih pravila u sprovođenju privrednog i rekreativnog ribolova, obaveštavamo Vas o lovostaju pojednih vrsta i to:

 • mladica (Hucho hucho) od 1. marta do 31. avgusta;
 • lipljen (Thymallus thymallus) od 1. marta do 31. maja;
 • bucov (Aspius aspius) od 15. aprila do 15. juna;
 • šaran (Cyprinus carpio) od 1. aprila do 31. maja;
 • som (Silurus glanis) od 1. maja do 15. juna;
 • smuđ (Sander lucioperca) od 1. marta do 30. aprila;
 • smuđ kamenjar (Sander volgensis) od 1. marta do 30. aprila;
 • mrena (Barbus barbus) od 15. aprila do 31. maja;
 • deverika (Abramis brama) od 15. aprila do 31. maja;
 • plotica (Rutilus pigus) od 15. aprila do 31. maja;
 • jaz (Leuciscus idus) od 15. aprila do 31. maja;
 • klen (Squalius cephalus) od 15. aprila do 31. maja;
 • skobalj (Chondrostoma nasus) od 15. aprila do 31. maja
© 2021 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.