OSUĐUJUĆA PRESUDA ZBOG RIBOKRAĐE

17.09.2020

 

Postupajući po prijavi Ustanove „Rezervati prirode“ Zrenjanin, sudija Prekršajnog suda u Novom Bečeju je prvostepeno oglasio krivim S.S (41) iz Novog Bečeja, zato što je dana 22.05.2020. godine, u 23.40. časova, u Rejonu 2 reke Tise, na 63. kilometru reke sa banatske strane, obavljao ribolov u vreme zabrane ribolova (21.33 h) sa četiri štapa što je:
  • protivno članu 40.stav 3. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda i člana 10 stav 1 Pravilnika o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i načinima, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov
  • protivno članu 23 Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda i vezi tačke 3 stav 2 Naredbe o merama za zaštitu i očuvanje ribljeg fonda.
Obzirom da je počinio prekršaje iz člana 60 stav 1 tačka 2 i tačka 9 navedenog Zakona, Sud mu je izrekao kaznu u iznosu od 10.000,00 dinara.
Ovo je 5. osuđujuća presuda za prekršaje u oblasti zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda u ovoj godini. U nadležnim sudovima se nalazi još 11 prekršajnih prijava u postupku
© 2021 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.