PRIMEĆEN ORAO RIBAR U SRP “RITOVI DONJEG POTISJA”12.08.2020.    

Prilikom redovnog obilaska SRP “Ritovi donjeg Potisja”, čuvar prirode Milan Plavšić I diplomirani biolog-master Jasna Jovanov,  uočili su jedinku orla ribara (Pandion haliaetus) na lokalitetu Komonj. Ova vrsta je retka i redovan je posetilac  Srbije tokom seobe u Afriku. Orao ribar  je prepoznatljiv po beloj glavi sa crnom prugom preko oka i po braon ogrlici na belim grudima. Raspon krila ove vrste se kreće od 152 do 167 centimetara a težina od 1200 do 2000 grama. Orao ribar je izuzetan lovac i poznat je po naglom obrušavanju i zaranjanju u vodu prilikom lova. Glavna hrana ove ptice su ribe.
Ova vrsta se vodi kao iščezla u Srbiji dok je na IUCN-ovoj listi svrtana u kategoriju nižeg stepena opasnosti.
© 2021 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.