KVAROVI ODLAŽU POSTAVLJANJE AERATORA

09.06.2020

Ustanova „Rezervati prirode“ Zrenjanin obaveštava javnost da će se sa postavljanjem aeratora kod Muzičke škole ove godine kasniti.

Naime, redovno servisiranje pumpe aeratora (fontane kod Muzičke škole „Josif Marinković“) i pontona (nosaču) pumpe aeratora, kako bi se počelo sa zamenom vode u Jezeru 3 i postavljanjem pontona se obično sprovodi tokom aprila i maja meseca. Tada to nije moglo biti učinjeno zbog vanrednog stanja usled pandemije i epidemije virusa COVID 19.
Sredinom meseca maja, zaposleni u ustanovi „Rezervati prirode“ Zrenjanin su pokušali da sprovedu probe na pumpi i nosaču i uočeno je da je ponovo neophodno „krpiti“ ponton da nebi potonuo i da elektroinstalacija pumpe nije ispravna. Naši napori da obezbedimo finansijska sredstva i sprovedemo servis nisu urodili plodom, ali se nadamo da će se taj problem u narednom periodu prevazići.
I pumpa i nosač su odavno trebali biti zamenjeni, međutim nedostatak finansijskih sredstava za zamenu i kupovinu novih elemenata, taj posao iz godine u godinu odlaže.
© 2021 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.