OSUĐUJUĆE PRESUDE ZBOG RIBOKRAĐE

 

05.10.2020

 

   Postupajući po prijavama Ustanove „Rezervati prirode“ Zrenjanin,

  1. sudija Prekršajnog suda u Zrenjaninu je prvostepeno oglasio krivim K.J (57) iz Beograda, zato što je dana 09.10.2018. godine, u 23.20 časova, na 27. kilometru reke Tise sa banatske strane, obavljao ribolov u vreme zabrane ribolova (od 21 – 03 h) sa pet štapova što je:
  • protivno članu 40.stav 3. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda i člana 10 stav 1 Pravilnika o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i načinima, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov
  • protivno članu 23 Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda i vezi tačke 3 stav 2 Naredbe o merama za zaštitu i očuvanje ribljeg fonda.
Obzirom da je počinio prekršaje iz člana 60 stav 1 tačka 2 i tačka 9 navedenog Zakona, Sud mu je izrekao kaznu u iznosu od 10.000,00 dinara.
  1. sudija Prekršajnog suda u Zrenjaninu je prvostepeno oglasio krivim S.B (67) iz Titela, zato što je dana 23.05.2020. godine, u 23.10 časova, na 11. kilometru reke Tise sa banatske strane, obavljao ribolov u vreme zabrane ribolova (od 21 – 03 h) sa pet štapova što je:
  • protivno članu 40.stav 3. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda i člana 10 stav 1 Pravilnika o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i načinima, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov
  • protivno članu 23 Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda i vezi tačke 3 stav 2 Naredbe o merama za zaštitu i očuvanje ribljeg fonda.
Obzirom da je počinio prekršaje iz člana 60 stav 1 tačka 2 i tačka 9 navedenog Zakona, Sud mu je izrekao kaznu u iznosu od 10.000,00 dinara.
© 2021 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.