PRSTENOVANJE PTICA U PARKU PRIRODE RUSANDA

04.11.2020

Od 30.septembra do 2. oktobra 2020.godine, održan je prstenovački kamp u Parku prirode „Rusanda“. Učesnici kampa bili su studenti bioloških nauka iz Naučno-istraživačkog društva studenata biologije i ekologije Biološkog fakulteta u Beogradu „Josif Pančić“ , Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Jasna Jovanov diplomirani biolog master i Milan Plavšić čuvar prirode oboje zaposleni u Ustanovi „Rezervati prirode“.
Prstenovački kamp je naučnog karaktera na kome se vrši markiranje ptica vodenih, šumskih i slatinskih staništa. Podaci dobijeni tokom ovakvih istraživanja omogućavaju dobijanje informacija o životu ptica poput dužine života, stepena preživljavanja u prirodi, puteva seoba, geografskog porekla, strategija preživljavanja, ishrane, telesne kondicije i zdravstvenog stanja. Dobijeni podaci presudni su za dalja naučna istraživanja i praćenja vrsta. Planira se nastavak saradnje sa pomenutim društvima i u narednom periodu.
© 2021 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.