31.12.2019.

 

OBAVEŠTENJE

 

Obaveštava se javnost da je Odlukom direktora ustanove “Rezervati prirode” Zrenjanin broj I-10-211/2019-1820 od 31.12.2019. godine odlučeno da se sa sledećim privrednim ribarima zaključi ugovor o obavljanju privrednog ribolova na delu reke Tise od 65. kilometra do ušća u Dunav za 2020. godinu, u skladu sa javnim pozivom od 26.12.2019. godine, i to

 

 • Pecarski Bojan,
 • Prokin Žarko,
 • Molnar Igor,
 • Stanić Dejan,
 • Trajković Budimir,
 • Ćerimović Dragan,
 • Kolarević Goran,
 • Janković Svetlana,
 • Ristić Zlatomir,
 • Slijepčević Željko,
 • Lukić Stevan,
 • Budai Ištvan,
 • Ladislav Bauer,
 • Tatić Goran,
 • Kerekeš Željko.

Navedeni preduzetnici će po isteku novogodišnjih praznika biti pozvani da se sa njima zaključi Ugovor

© 2021 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.