24.05.2019

MONTAŽA REMONTOVANIH NISKOPOTISNIH KOMPRESORA

Na objektu „Begejska petlja“, danas je izvršena montaža i probni rad niskopotisnih kompresora – duvaljki, koji su na ovom objektu prvi put remontovani od njihove ugradnje.  Za potrebe ustanove, poslove demontaže, transporta, remonta, montaže i probnog rada sprovelo je preduzeće „Mlinpek Servis“ iz Smedereva, koje je za nešto više od 30 dana sprovelo navedene aktivnosti, kako je i ugovorom predviđeno.

Ove aktivnosti su finansirane iz budžeta Grada Zrenjanina. Niskopotisni kompresori vazduha – duvaljke su važni za pranje peščanih filtera u procesu pripremanja jezerske vode u sistemu „Begejske petlje“. Ustanova će u skladu sa svojim mogućnostima nastaviti da vrši remonte delova tehničkog sistema „Begejske petlje“ kako bi ceo sistem bio funkcionalan i radio u okviru zadatih parametara.


© 2021 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.