19.10.2019


UNIŠTAVANJE MREŽA I ALATA


Čuvarska služba ustanove „Rezervati prirode“ Zrenjanin je 18.10.2019. Pristupila uništavanju zaplenjenih mreža i alata za obavljanje krivolova – ribokrađe koju su ribočuvari pokupili sa terena – Tise od 65 kilometra do ušća u Dunav tokom 2018 i 2019. godine. Pretpostavlja se da je zaplenjeno oko 50 kilometara mreže i nekoliko desetina komada različitih alata ribolovnih alata. Zaplenjeni materijal je makazama i noževima isečen, a zatim neškodljivo uklonjen sa objekta čuvarske službe i odvežen na deponiju.

Na osnovu rada čuvarske službe, tokom 2018 i 2019. godine, podneto je 28 prekršajnih prijava protiv fizičkih lica i preduzetnika zbog sprovođenja ribolova suprotno Zakonu.

© 2021 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.