PREDSTAVLJANJE PETOGODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA SPOMENIKA PRIRODE

17. 01.2019.

Multimedijalnoj sali Gradske uprave Grada Zrenjanina, održano je predstavljanje petogodišnjih planova upravljanja Spomenika prirode: „Beli dud u Belom Blatu“, „Hrast lužnjak u Zrenjaninu“ i „Županijski park u Zrenjaninu“. Prezentaciju plana upravljanja predstavile su Mira Dronjak, Rukovodilac odeljenja zaštite i održivog razvoja i Jasna Jovanov, stručni saradnik u Ustanovi „Rezervati prirode“ Zrenjanin koja je Upravljač spomenika prirode. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Odseka za zaštitu i unapređenje životne sredine, predstavnici JKP „Čistoća i zelenilo“ i drugi gosti. U petogodišnjim planovima prikazane su glavne i sporedne vrednosti spomenika prirode, ocena stanja životne sredine, pregled aktivnosti i delatnosti koje predstavljaju faktore ugrožavanja kao i prioritetni zadaci naučnoistraživačkog i obrazovnog rada.

Predstavljeni su i dugoročni ciljevi koji se mogu definisati kao skup mera i aktivnosti na očuvanju prirodnih i stečenih vrednosti SP, njegove autentičnosti i mesta u kulturno istorijskom nasleđu. Takođe predstavljene su i aktivnosti na promociji vrednosti spomenika prirode kao i saradnja i partnerstvo sa lokalnim stanovništvom, Gradskom upravom Grada Zrenjanina, nadležnim pokrajinskim i republičkim zavodima i ministarstvima ali i sa ekološkim pokretima i nevladinim organizacijama. Nakon prezentacije razvila se diskusija o petogodišnjim planovima, a primedbe na iste će biti razmotrene i usaglašene sa planom. Javni uvidu u planove upravljanja spomenika prirode traje do 01.02.2019. godine u prostorijama Ustanove „Rezervati prirode“ Zrenjanin.    © 2021 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.