ODRŽANA EDUKATIVNA RADIONICA U GRADSKOJ UPRAVI

 

Dana 30.03.2018. godine, u Multimedijalnoj sali gradske uprave u Zrenjaninu, održana je edukativna radionica u vezi sprovođenja rekreativnog ribolova. Na radionici su govorili Mira Dronjak, Rukovodilac Službe održivog razvoja i Stevo Čorokalo, Rukovodilac Čuvarske službe. Obrađivane su teme koje se tiču rekreativnog ribolova na delovima ribarskih područja „Peskara“ i „Tisa od 65 km do ušća u Dunav“ sa sledećim temama:

  • Efekti i rezultati rada Čuvarske službe
  • Efektri i rezultati rada Stručne službe
  • Značaj poštovanja mera zabrana lova i vođenja evidencija
  • Primedbe i predlozi udruženja rekreativnih ribolovaca
  • Sprovođenje privrednog ribolova i dr.
Za realizaciju prezentacije korišćena je PP prezentacija. Na radionici su učestvovali predstavnici 8 udruženja rekreativnih ribolovaca.
© 2021 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.