USTANOVA „REZERVATI   PRIRODE“  ZRENJANIN


U skladu sa članom 54. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“ broj 36/09, 88/10 i 91/10 – ispravka i 14/2016) upravljač Spomenika prirode „Županijski park u Zrenjaninu“, „Hrast lužnjak u Zrenjaninu“ i „Beli dud u Belom Blatu“


o g l a š a v a

J A V N I  U V I D

i javnu raspravu


U PLAN UPRAVLjANjA SPOMENICIMA PRIRODE „ŽUPANIJSKI PARK U ZRENjANINU“, „HRAST LUŽNjAK U ZRENjANINU“ I „BELI DUD U BELOM BLATU“ ZA PERIOD 2019 – 2023 godine


PLAN UPRAVLjANjA SPOMENIKOM PRIRODE „ŽUPANIJSKI PARK U ZRENjANINU“ ZA PERIOD 2019 – 2023 godine (u daljem tekstu: Predlog Plana upravljanja) obuhvata zaštitu parka koji je od kulturno –istorijskog značaja, zaštitu njegove očuvanosti i autentičnosti stilski oblikovanog prostora, zaštita bogatstva dendroflore kao i vrtno-arhitektonskih elemenata.

PLAN UPRAVLjANjA SPOMENIKOM PRIRODE „HRAST LUŽNjAK U ZRENjANINU“ “ ZA PERIOD 2019 – 2023 godine (u daljem tekstu: Predlog Plana upravljanja) obuhvata zaštitu stabla velike starosti, vitalno, velikih dimenzija i neobično formirane krošnje obrnuto jajastog oblika.

PLAN UPRAVLjANjA SPOMENIKOM PRIRODE „BELI DUD U BELOM BLATU“ ZA PERIOD 2019 – 2023 godine obuhvata zaštitu stogodišnjeg stabla koje je ostatak nekadašnjeg drvoreda.


JAVNI UVID I JAVNA RASPRAVA U PLAN UPRAVLjANjA SPOMENICIMA PRIRODE „ŽUPANIJSKI PARK U ZRENjANINU“, „HRAST LUŽNjAK U ZRENjANINU“ I „BELI DUD U BELOM BLATU“ ZA PERIOD 2019 – 2023 godine

ODRŽAVA SE U TRAJANjU OD 30 DANA, OD 01.01.2019. godine do 01.02.2019. godine.


Planovi upravljanja će biti izložen na javni uvid i javnu raspravu svakog radnog dana u sedištu Ustanove, u ulici Vojvode Petra Bojovića 2, 23000 Zrenjanin, u periodu od 09-14 časova. Tokom javnog uvida biće obezbeđeno prisustvo obrađivača Planova upravljanja.

Planovi upravljanja će biti dostupni na uvid zainteresovanoj javnosti u pisanoj i elektronskoj formi, u prostorijama Ustanove i na zvaničnoj internet adresi Ustanove „Rezervati prirode“ Zrenjanina (www.rezervatiprirode.com).

Fizička lica i predstavnici pravnih lica mogu svoje primedbe na Planove upravljanja dostaviti u pisanom i elektronskom obliku na adresu Upravljača, Vojvode Petra Bojovića 2, 23000 Zrenjanin, odnosno na adresu elektronske pošte: mira.dronjak@rezervatiprirode.com do okončanja javnog uvida.JAVNA PREZENTACIJA Plana upravljanja biće održana dana 17.01.2019 godine u zgradi gradske uprave Trg Slobode 10 sala 101 u 12 časova.Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da prisustvuju javnom uvidu i javnoj prezentaciji Plana upravljanja Spomenicima prirode „Županijski park u Zrenjaninu“, „Hrast lužnjak u Zrenjaninu“ i „Beli dud u Belom Blatu“ za period 2019 – 2023 godine.
 Direktor
Ustanove „Rezervati prirode“ Zrenjanin
Dr Dejan Jovanov

 

 
 
© 2021 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.