UKLANJANJE OTPADA IZ PARKA PRIRODE RUSANDA

19.11.2020

Ustanova „Rezervati prirode“ Zrenjanin je uklonila 20 – 30 tona građevinskog otpada i šuta iz Parka prirode „Rusanda“ uz saradnju sa JKP „Čistoća i zelenilo“.Otpad je uklonjen sa lokaliteta Mala Rusanda i Peskara koja se nalazi u zaštitnoj zoni zaštićenog područja.Od mašina, korišćeni su skip, kamion i traktor. Na gradsku deponiju u Zrenjaninu je odnešeno ukupno 5 tura otpada. Ovo na žalost nisu jedine lokacije na kojima je odložen građevinski otpad. Ustanova će nastaviti sa čišćenjem građevinskog i ostalog otpada i sa edukacijom stanovnika o zabrani odlaganja otpada u zaštićenom području.
© 2021 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.