ZAKLJUČNA RAZMATRANJA O NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIM PROJEKTIMA U
SRP „RITOVI DONJEG POTISJA“ TOKOM 2020. GODINE

04.12.2020.

     Tokom 2020. godine u zaštićenom području SRP „Ritovi donjeg Potisja“ realizovano je nekoliko naučno-istraživačkih projekata flore i faune rezervata.
U okviru Godišnjeg programa upravljanja, realizovan je projekat praćenja strogo zaštićenih vrsta flore u SRP „Ritovi donjeg Potisja“. Istraživanje flore obuhvatilo je prisustvo i prostornu distribuciju tri strogo zaštićene vrste: trava protiv glista (lat. Artemisia santonicum L.), jezičasti ljutić (lat. Ranunculus lingua L.) i vranjemil (lat. Limonium gmelinii (Wild) Kuntze). Terenska istraživanja su obuhvatila poznate lokacije sa populacijama ciljnih vrsta ka i nove lokacije. Podaci su pohranjeni u bazu podataka, obrađeni su i predstavljeni na mapama. Takođe materijal je herbarizovan i deponovan u Herbarijum Univerziteta u Novom Sadu (BUNS). Istraživanje je sproveo Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno – matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

     Početno ispitivanje i formiranje inicijalnog spiska vrsta insekata sprovelo je Udruženje za održivi razvoj i očuvanje prirodnih vrednosti staništa Srbije „Habiprot“. Cilj istraživanja bio je popis insekatskih grupa, procena stanja staništa i formiranje predloga za buduća istraživanja. Dodatni cilj bila je i potraga za dnevnim leptirom Panonski prelivac (lat, Apatura metis Freyer,1829) koji je strogo zaštićena vrsta u Srbiji a njegovo rasprostranjenje uz reku Tisu je nedovoljno poznato. Prvenstveno je rađen popis dnevnih leptira i stenica, a zabeležen je i mali broj tvrdokrilaca. Inicijalnim popisom zabeleženo je 35 vrsta dnevnih leptira i 36 vrsta iz reda Hemiptera (strnice). Od ukupnog broja zabeleženih dnevnih leptira 5 vrsta su strogo zaštićene na području Srbije. Od zabeleženih vrsta tvrdokrilaca ističe se nalaz Cucujus cinnaberinus koja je takođe strogo zaštićena vrta U Srbiji. Od ukupnog broja zabeleženih stenica jedna vrsta je glacijalni relikt – Globiceps flavomaculatus.

     U okviru projekta „EU za Srbiju- Nastavak implementacije Poglavlja 27 u oblasti zaštite životne sredine (NATURA 2000) realizovano je terensko istraživanje nekoliko lokaliteta u okviru SRP “Ritovi donjeg Potisja”. Cilj istraživanja bio je prikupljanje podataka o prisustvu ciljanih vrsta mekušaca (puževa) koji se nalaze u prilozima 2 i 4 Direktive o staništima Evropske unije. Na terenu su prikupljeni uzorci sloja zemljišta u priobalnoj šumi i uzorci vodenih makrobeskičmenjaka koji su se kasnije analizirali u laboratoriji. Pomenute vrste nisu pronađene ali je pristustvo vrste Vertigo antivertigo značajno jer predstavlja indikator očuvanog priobalnog staništa.

     Praćenje stanja Orla belorepana (lat.Haliaeetus albicilla) u saradnji sa JP “Vojvodina šume” realizovano je tokom 2020. godine. U toku gnezdilišnog perioda sva gnezda kojih je ukupno 7 u zaštićenom području su obiđena, fotografisana, uzete su koordinate I mladunci su prstenovani. Sva gnezda su aktivna. U dva gnezda polog je propao dok je iz tri gnezda ukupno 6 mladih izletelo, a jedno gnezdo je bez pologa -jalov par.
© 2021 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.