ČIŠĆENJE ULIVNIH KANALA OD RASTINJA I PREPREKA02.03.2021.

Tokom 01. i 02 marta, zaposleni u ribočuvarskoj službi ustanove Rezervati prirode Zrenjanin su uklanjali rastinje, fizičke objekte i otpad koji se nalazi u ulivnim kanalima Reke Tise na lokaciji od 37 do 63 rkm Tise a zatim i od 37 do 10 rkm reke Tise, koji predstavljaju vezu između reke Tise i posebnih staništa riba. Zaraslo šiblje ometa kako rad čuvarske službe i pristup ulivnim kanalima tako i otežavaju migraciju riba ka posebnim staništima.
Aktivnosti koje se odnose na detaljno čišćenje ulivnih kanala teškom mehanizacijom je predviđeno za ovu godinu na lokaciji Jegmeč i to po dobijanju uslova zaštite prirode i vodnih uslova.
© 2021 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.