NABAVLJENA POTAPAJUĆA PUMPA ZA BEGEJSKU PETLJU

01.12.2020

Ustanova „Rezervati prirode“ Zrenjanin je nabavila potapajuću centrifugalnu muljnu pumpu pumpu za prljavu vodu, proizvođača „Pedrollo“ iz serije BCm 15/50-N iz sredstava budžeta Grada Zrenjanina, koja će služiti za izvlačenje mulja iz gravitacionog taložnika. Umesto servisa postojećih centrifugalnih pumpi koje se nisu menjale od početka rada Begejske petlje I koje se više ne mogu remontovati tako da zadovoljavaju zahtevane parametre, nabavljena je nova pumpa koja je po svojim karakteristikama identična onim prestarelim I zamenjenim.

Njene osnovne perfomanse su:
Protok do 750l/min 45,0m³/h
Visina vodnog stuba do 15 m

Potopljene pumpe BC su pogodne za odvodnjavanje prljave vode i kanalizacije u domaćoj i civilnoj primeni. Oni su opremljeni sa radnim kolom od nerđajućeg čelika DOUBLE-CHANNEL i mogu da pumpaju tečnosti koje sadrže kratka vlaknasta suspendovana čvrsta materija do Ø 50 mm. Oni su idealni za pumpanje otpadnih voda, površinskih voda i vode pomešanih sa blatom na lokacijama kao što su kuće za odmor i samostojeće kuće. Ove pumpe izdvaja pouzdanost, koja se najbolje može ceniti u uslovima automatskog rada u fiksnim instalacijama.
© 2021 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.