VREDNOST DOZVOLA ZA REKREATIVNI RIBOLOV U 2021. GODINI

 

Na osnovu Pravilnika o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2021. godinu („Službeni glasnik RS“ broj 58/2019), utvrđene su vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov, i to:

D2 – Vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 7.000 dinara.

D3 – Za lica starija od 65 godina, žene i lica sa telesnim oštećenjem od 60-80%, vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 3.500 dinara.

D4 – Za lica sa telesnim oštećenjem od 80% i više, lica sa potpunim gubitkom radne sposobnosti, za vojne invalide sa telesnim oštećenjem od 60% i više, civilne invalide rata sa telesnim oštećenjem od 60% i više i lica mlađa od 18 godina, vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 600 dinara.

D5 – za zaštićeno područje Specijalnog rezervata prirode „Ritovi donjeg Potisja“ vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 2000 dinara.

D6 – Vrednost dnevne dozvole na svim ribarskim područjima iznosi 1.000 dinara.

D7 – Vrednost višednevne dozvole na svim ribarskim područjima iznosi 2.000 dinara.

 

VREDNOST DOZVOLA ZA PRIVREDNI RIBOLOV U 2021. GODINI

Za sve alate iznosi 140.000,00 din© 2021 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.